• Kledingwinkel Houten Winkel in Houten
  • Gratis verzending Gratis verzending
  • Verzending Direct leverbaar
  • Bedenktijd 14 dagen bedenktijd
  • Online veilig betalen KLARNA: Shop nu, betaal later

Gebruik Persoonlijke gegevens

Classforless.nl gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw bestelling te verwerken. Alle klantgegevens worden door ons gebruikt en worden opgeslagen en verwerkt volgens de Richtlijn 95/46/EG inzake gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van 24 1995.

Informatie

Veiligheid Persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld met een 128 bit SSL-encryptie over het internet. We maken gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

Openbaarmaking aan derden
Uw informatie wordt gedeeld met derden, met inbegrip van uw huisadres en e-mailadres zonder uw uitdrukkelijke en herroepbare toestemming. Uitgesloten van deze, zijn onze dienstverlenende partners, de orderverwerking voor de transmissie van gegevens, zoals het personeel dat verantwoordelijk is voor de rederij en het personeel verantwoordelijk voor het verwerken van de betalingen. In deze gevallen is het volume van de verzonden gegevens alleen beperkt tot de noodzakelijke gegevens.

Cookies 
In deze webshop zal de cookie informatie over de inhoud van uw winkelwagentje worden opgeslagen en kunnen worden geraadpleegd tijdens uw volgende bezoek. Als u zich bij ons aanmeldt of een bestelling plaatst, zullen uw klantgegevens worden opgeslagen.

Disclaimer

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Classforless.nl een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Classforless.nl
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Classforless.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Classforless.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Classforless.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Classforless.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, Classforless.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Classforless.nl, welke geen eigendom zijn van Classforless.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Classforless.nl. Hoewel Classforless.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Classforless.nl worden onderhouden wordt afgewezen.
Classforless.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.